Pro-Lab Sp. z o.o.

Początki firmy Pro-Lab Sp. z o. o. datuje się na czerwiec 1994 roku. W tym roku z Zakładów Azotowych "Włocławek" (obecnie Anwil S.A.) wydzielił się podmiot, który bazując na dawnym Dziale Ochrony Środowiska i Dziale Badawczo-Rozwojowego, utworzył nową spółkę handlową - Pro-Lab Sp. z o. o.

Głównym celem nowego przedsiębiorstwa było opracowanie technologii produkcji nawozów sztucznych z mikroelementami. Owocem badań są liczne zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP projektów wynalazczych, które pozwoliły wprowadzić na polski rynek nowoczesne, specjalistyczne nawozy z mikroelementami. 

Najbardziej znanymi markami nawozów są: Symfo-vita, Symfonia, Sonata, Serenada i Suita (płynny nawóz).

strona internetowa