Aktualności

Żyzna ziemia najdroższa

Według GUS przeciętny poziom cen gruntów ornych w transakcjach zawieranych pomiędzy rolnikami w 2012 r. osiągnął wartość 25 442 zł/ha. Roczna dynamika wzrosła zatem z ok. 10,9% w 2011 r. do ok. 27,2% w 2012 r. Skala rocznego przyrostu cen była porównywalna do dynamik notowanych w latach najsilniejszego wzrostu tj. 2007-2008 (ceny rocznie rosły o ok. 30%).

źródło/czytaj dalej: http://www.wrp.pl/ziemia-żyzna-najdroższa

< cofnij

News